สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 วันที่ 26 มีนาคม 2567  |  อ่านแล้ว 828 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายกิจธิชัย สารรัตน์ นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบประเด็นการติดตามประเมินผล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อร่วมกันศึกษารายละเอียดและจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการติดตามประเมินผลฯ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม สพป.อด.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC06442 1.jpg
DSC06467 1.jpg
DSC06435 1.jpg
DSC06436 1.jpg
DSC06471 1.jpg
DSC06438 1.jpg
DSC06443 1.jpg
DSC06445 1.jpg
DSC06447 1.jpg
DSC06450 1.jpg
DSC06452 1.jpg
DSC06454 1.jpg
DSC06457 1.jpg
DSC06461 1.jpg
DSC06463 1.jpg
DSC06465 1.jpg
DSC06478 1.jpg
DSC06481 1.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ