สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และผลงานดีเด่นของสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

 วันที่ 15 มีนาคม 2567  |  อ่านแล้ว 871 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และผลงานดีเด่นของสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567)

วันที่ 11 - 19 มีนาคม 2567 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายกิจธิชัย สารรัตน์ นายนพดล แสนบัณฑิต นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และผลงานดีเด่นของสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ของทุกโรงเรียนในสังกัด โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ เข้าร่วมดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และผลงานดีเด่นของสถานศึกษา แยกเป็นรายกลุ่มโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนตามที่คณะกรรมการกำหนด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

S__7421963 1.jpg
S__7421964 1.jpg
S__7421965 1.jpg
S__7421966 1.jpg
S__7421967 1.jpg
S__7421968 1.jpg
S__7331845 1.jpg
S__7331847 1.jpg
S__7331848 1.jpg
S__7340035 1.jpg
S__7340038 1.jpg
S__7340039 1.jpg
S__7340040 1.jpg
S__7471110 1.jpg
S__7471111 1.jpg
S__7471112 1.jpg
S__7471114 1.jpg
S__7471115 1.jpg
S__7471116 1.jpg
S__7471117 1.jpg
S__7471118 1.jpg
S__7471157 1.jpg
S__7471159 1.jpg
S__7503876 1.jpg
S__7503879 1.jpg
S__7503881 1.jpg
S__7503882 1.jpg
S__7553039 1.jpg
S__7553043 1.jpg
S__7553045 1.jpg
754193 1.jpg
754196 1.jpg
754198 1.jpg
754199 1.jpg
754200 1.jpg
58894 1.jpg
58903 1.jpg
58907 1.jpg
58910 1.jpg
58911 1.jpg
58912 1.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ