สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต Cluster 10

 วันที่ 7 มีนาคม 2567  |  อ่านแล้ว 74 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต Cluster 10

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายกิจธิชัย สารรัตน์ นายนพดล แสนบัณฑิต นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 นายสิทธิพล พลวี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายอภิชาติ จันทรเสนา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายวัณณุวรรธน์ นามโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสุภาภรณ์ อรปัญญา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางนภานันท์ อาจผักปัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต Cluster 10 ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC05646 1.jpg
DSC05651 1.jpg
DSC05652 1.jpg
DSC05653 1.jpg
DSC05655 1.jpg
DSC05657 1.jpg
DSC05658 1.jpg
DSC05660 1.jpg
DSC05664 1.jpg
DSC05666 1.jpg
DSC05669 1.jpg
DSC05671 1.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ