สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  |  อ่านแล้ว 1,549 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายกิจธิชัย สารรัตน์ นายนพดล แสนบัณฑิต นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้ารับการประเมินและคณะกรรมการคุมสอบ ให้การประเมินดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนด ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

2361 1.jpg
2362 1.jpg
2370 1.jpg
2371 1.jpg
2374 1.jpg
2384 1.jpg
2387 1.jpg
2389 1.jpg
2391 1.jpg
515834 1.jpg
515835 1.jpg
57262 1.jpg
57263 1.jpg
57268 1.jpg
57270 1.jpg
57271 1.jpg
57274 1.jpg
57276 1.jpg
57280 1.jpg
57285 1.jpg
57286 1.jpg
57314 1.jpg
5790 1.jpg
10075 1.jpg
10077 1.jpg
28363 1.jpg
477778 1.jpg
515836 1.jpg
S__9953332 1.jpg
S__29900803 1.jpg
S__29900805 1.jpg
57434 1.jpg
57453 1.jpg
57458 1.jpg
S__15097892 1.jpg
S__15097896 1.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ