สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567  |  อ่านแล้ว 1,629 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย นายสิทธิพล พลวี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้ารับการประเมินและคณะกรรมการคุมสอบ ให้การประเมินดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนด ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด อำเภอหนอหาน จังหวัดอุดรธานี และมอบหมายให้ นายกิจธิชัย สารรัตน์ นายนพดล แสนบัณฑิต นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 คณะศึกษานิเทศก์ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้ารับการประเมินและคณะกรรมการคุมสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC04382 1.jpg
DSC04384 1.jpg
S__6119505 1.jpg
S__6119507 1.jpg
messageImage_1707894377397.jpg
messageImage_1707894273507.jpg
messageImage_1707894541529.jpg
559626 1.jpg
559627 1.jpg
559631 1.jpg
S__5906465 1.jpg
S__5906474 1.jpg
S__5906478 1.jpg
S__5906482 1.jpg
S__5914626 1.jpg
S__5914631 1.jpg
506638 1.jpg
506641 1.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ