สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณออกติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 วันที่ 24 เมษายน 2566  |  อ่านแล้ว 3,171 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มนโยบายและแผน

คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณออกติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ในวันที่ 24 เมษายน 2566 คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ออกติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน โดยออกตรวจ โรงเรียนโคกทุ่งยั้ง ก่อสร้างอาคารเรียน แบบอาคาร สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน และโรงเรียนผักตบประชานุกูล ก่อสร้าง ห้องน้ำห้องส้วม แบบห้องน้ำชาย 6 ที่-49

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

S__7102535.jpg
S__7102537.jpg
S__7102538.jpg
S__7102539.jpg
S__7102540.jpg
S__7102541.jpg
S__7102542.jpg
S__7102543.jpg
S__7102544.jpg
S__7102545.jpg
S__7102546.jpg
S__7102562.jpg
S__7102563.jpg
S__7102565.jpg
S__7102567.jpg
S__7102570.jpg
S__7102572.jpg
S__7102573.jpg
S__7102577.jpg
S__7102578.jpg
S__7102579.jpg
S__7102581.jpg
S__7102582.jpg
S__7102584.jpg
S__7102585.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ