สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567  |  อ่านแล้ว 1,634 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายกิจธิชัย สารรัตน์ นายนพดล แสนบัณฑิต นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 นายวัณณุวรรธน์ นามโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบและคณะกรรมการคุมสอบ ให้การทดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนด ณ โรงเรียนที่เป็นสนามสอบแยกตามกลุ่มโรงเรียน เพื่อให้ครอบคลุมสนามสอบที่ได้ดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

396784.jpg
396785.jpg
396786.jpg
396787.jpg
396788.jpg
396789.jpg
396790.jpg
396793.jpg
396794.jpg
396795.jpg
396796.jpg
396797.jpg
396798.jpg
396799.jpg
396800.jpg
396801.jpg
396802.jpg
396803.jpg
396804.jpg
396805.jpg
396806.jpg
396807.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ