สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567  |  อ่านแล้ว 1,673 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย นายสิทธิพล พลวี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบและคณะกรรมการคุมสอบ ให้การทดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนด ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี และมอบหมายให้ นายกิจธิชัย สารรัตน์ นายนพดล แสนบัณฑิต นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 นายวัณณุวรรธน์ นามโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนที่เป็นสนามสอบแยกตามกลุ่มโรงเรียน เพื่อให้ครอบคลุมสนามสอบที่ได้ดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC04030 1.jpg
DSC04033 1.jpg
3657 1.jpg
407015 1.jpg
407021 1.jpg
407024 1.jpg
S__16654558 1.jpg
S__16654563 1.jpg
S__16654564 1.jpg
12273 1.jpg
504686 1.jpg
115350 1.jpg
115352 1.jpg
115357 1.jpg
115358 1.jpg
252301 1.jpg
252308 1.jpg
252320 1.jpg
443645 1.jpg
450496 1.jpg
450497 1.jpg
450498 1.jpg
460947 1.jpg
504710 1.jpg
504711 1.jpg
S__5177407 1.jpg
S__6365352 1.jpg
S__6365360 1.jpg
S__6365362 1.jpg
S__8781881 1.jpg
S__27492558 1.jpg
S__27492560 1.jpg
S__27492563 1.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ