สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 กลุ่มโรงเรียนไชยวาน

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567  |  อ่านแล้ว 637 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 กลุ่มโรงเรียนไชยวาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายกิจธิชัย สารรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 กลุ่มโรงเรียนไชยวาน เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ คุณภาพอาหารกลางวันของนักเรียน ความปลอดภัยในสถานศึกษา และการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน ให้ผู้เรียน เรียนดี มีความสุข ตามนโยบายการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลไชยวาน โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ โรงเรียนบ้านหนองแซง และโรงเรียนบ้านหนองแวงตาด อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

567489 1.jpg
567490 1.jpg
567492 1.jpg
567495 1.jpg
567496 1.jpg
567499 1.jpg
567500 1.jpg
567501 1.jpg
567503 1.jpg
567504 1.jpg
567506 1.jpg
567507 1.jpg
567511 1.jpg
567512 1.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ