สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับฟังนโยบายการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567  |  อ่านแล้ว 1,720 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับฟังนโยบายการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย นายกิจธิชัย สารรัตน์ นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 นายอภิชาติ จันทรเสนา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับฟังนโยบายการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC03893 1.jpg
DSC03894 1.jpg
DSC03895 1.jpg
DSC03899 1.jpg
DSC03900 1.jpg
DSC03902 1.jpg
DSC03905 1.jpg
DSC03906 1.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ