สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา

 วันที่ 24 มกราคม 2567  |  อ่านแล้ว 2,551 ครั้ง

ผู้ประกาศ

นายวีระวัฒน์ ชูรัตน์

กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ

การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย นางแสงเดือน สุขรมย์ รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 คณะศึกษานิเทศก์ และวิทยากรจากโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ จัดการประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยเทคนิคการพิชิตข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย เพื่อให้สถานศึกษาขับเคลื่อน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเรียน ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ และเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET ผ่านทางไกลด้วยระบบ Video Conference จากห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สพป.อุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

LINE_ALBUM_NTO-Net_๒๔๐๑๒๓_2.jpg
LINE_ALBUM_NTO-Net_๒๔๐๑๒๓_3.jpg
LINE_ALBUM_NTO-Net_๒๔๐๑๒๓_5.jpg
LINE_ALBUM_NTO-Net_๒๔๐๑๒๓_6.jpg
LINE_ALBUM_NTO-Net_๒๔๐๑๒๓_15.jpg
LINE_ALBUM_NTO-Net_๒๔๐๑๒๓_17.jpg
LINE_ALBUM_NTO-Net_๒๔๐๑๒๓_18.jpg
LINE_ALBUM_NTO-Net_๒๔๐๑๒๓_20 - Copy.jpg
LINE_ALBUM_NTO-Net_๒๔๐๑๒๓_21.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ