สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 กลุ่มโรงเรียนทุ่งฝน

 วันที่ 23 มกราคม 2567  |  อ่านแล้ว 1,676 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 กลุ่มโรงเรียนทุ่งฝน

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายกิจธิชัย สารรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 กลุ่มโรงเรียนทุ่งฝน เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ คุณภาพอาหารกลางวันของนักเรียน ความปลอดภัยในสถานศึกษา และการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน ให้ผู้เรียน เรียนดี มีความสุข ตามนโยบายการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านโพนสูง โรงเรียนบ้านโนนสะอาด และโรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

113621 1.jpg
113623 1.jpg
113625 1.jpg
113627 1.jpg
113631 1.jpg
113632 1.jpg
113633 1.jpg
113634 1.jpg
113639 1.jpg
113640 1.jpg
113643 1.jpg
113645 1.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ