สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 กลุ่มโรงเรียนพิบูลย์รักษ์

 วันที่ 18 มกราคม 2567  |  อ่านแล้ว 1,691 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 กลุ่มโรงเรียนพิบูลย์รักษ์

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายกิจธิชัย สารรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 กลุ่มโรงเรียนพิบูลย์รักษ์ เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนด้านการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ คุณภาพอาหารกลางวันของนักเรียน ความปลอดภัยในสถานศึกษา และการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน ให้ผู้เรียน เรียนดี มีความสุข ตามนโยบายการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม โรงเรียนบ้านไทย โรงเรียนบ้านดอนกลอย โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย และโรงเรียนบ้านดอนม่วง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

S__4956165 1.jpg
S__4956170 1.jpg
S__4956175 1.jpg
S__4956176 1.jpg
S__4956177 1.jpg
S__4956181 1.jpg
S__4956184 1.jpg
S__4956185 1.jpg
S__4956187 1.jpg
S__4956189 1.jpg
S__4956190 1.jpg
S__4956195 1.jpg
S__4956197 1.jpg
S__4956202 1.jpg
S__4956204 1.jpg
S__4972548 1.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ