สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 กลุ่มโรงเรียนไชยวาน

 วันที่ 17 มกราคม 2567  |  อ่านแล้ว 1,667 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 กลุ่มโรงเรียนไชยวาน

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 กลุ่มโรงเรียนไชยวาน เพื่อตรวจเยี่ยมการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการศึกษาปฐมวัย ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 คุณภาพอาหารกลางวันของนักเรียน และการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน ให้ผู้เรียน เรียนดี มีความสุข ตามนโยบายการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ โรงเรียนอนุบาลไชยวาน และโรงเรียนบ้านหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC03432 1.jpg
DSC03438 1.jpg
DSC03443 1.jpg
DSC03444 1.jpg
DSC03450 1.jpg
DSC03454 1.jpg
DSC03455 1.jpg
DSC03457 1.jpg
DSC03463 1.jpg
DSC03468 1.jpg
DSC03469 1.jpg
DSC03473 1.jpg
DSC03480 1.jpg
DSC03482 1.jpg
DSC03486 1.jpg
DSC03490 1.jpg
DSC03500 1.jpg
DSC03503 1.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ