สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

พิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

 วันที่ 16 มกราคม 2567  |  อ่านแล้ว 688 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

พิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่จนมีผลงานสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างได้ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ ครูอาวุโสนอกประจำการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

DSC03101 1.jpg
DSC03104 1.jpg
DSC03108.JPG
DSC03110 1.jpg
DSC03112.JPG
DSC03113.JPG
DSC03116 1.jpg
DSC03119 1.jpg
DSC03126 1.jpg
DSC03128.JPG
DSC03130.JPG
DSC03132.JPG
DSC03134.JPG
DSC03138.JPG
DSC03144.JPG
DSC03145.JPG
DSC03151 1.jpg
DSC03154.JPG
DSC03156.JPG
DSC03159.JPG
DSC03164.JPG
DSC03171 1.jpg
DSC03173 1.jpg
DSC03174 1.jpg
DSC03175 1.jpg
DSC03177 1.jpg
DSC03178 1.jpg
DSC03179.JPG
DSC03180 1.jpg
DSC03181.JPG
DSC03182 1.jpg
DSC03183.JPG
DSC03184 1.jpg
DSC03185 1.jpg
DSC03186 1.jpg
DSC03187 1.jpg
DSC03188 1.jpg
DSC03189 1.jpg
DSC03191 1.jpg
DSC03192 1.jpg
DSC03193 1.jpg
DSC03194 1.jpg
DSC03196 1.jpg
DSC03197 1.jpg
DSC03198 1.jpg
DSC03199 1.jpg
DSC03200 1.jpg
DSC03201 1.jpg
DSC03202 1.jpg
DSC03203 1.jpg
DSC03204 1.jpg
DSC03205 1.jpg
DSC03206 1.jpg
DSC03207 1.jpg
DSC03208 1.jpg
DSC03209 1.jpg
DSC03210 1.jpg
DSC03211 1.jpg
DSC03212 1.jpg
DSC03216.JPG
DSC03217 1.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ