สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 วันที่ 11 มกราคม 2567  |  อ่านแล้ว 2,596 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความสำคัญการที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น จึงได้กำหนดลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นนโยบายเร่งด่วน โดยขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานงานการศึกษาพิเศษดำเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนผ่านโปรแกรมออนไลน์ ระบบแก้หนี้ สพฐ. (debt obec) “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ” แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวมถึงข้าราชการบำนาญ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ที่ http://debtclinic.obec.go.th หรือ line official ตามปฏิทินการรับลงทะเบียน ดังนี้ รอบที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึง 5 มกราคม 2567 รอบที่ 2 วันที่ 20 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 รอบที่ 3 วันที่ 21 - 30 เมษายน 2567 รอบที่ 4 วันที่ 21 - 30 มิถุนายน 2567 รอบที่ 5 วันที่ 21 - 30 สิงหาคม 2567 ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ จึงขอประชาสัมพันธ์“โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ”ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและข้าราชการบำนาญทราบ โดยทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://debtclinic.obec.go.th หรือ line official ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานประสบปัญหาในการใช้งานระบบโปรแกรมออนไลน์ ระบบแก้หนี้ สพฐ. (debt obec) สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมผ่านช่องทาง line official รายละเอียดการลงทะเบียนตามลิ้งที่แนบ

ลิ้งภายนอก

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ