สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนของผู้เรียน จากรายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ (O-NET) ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย

 วันที่ 20 ธันวาคม 2566  |  อ่านแล้ว 684 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนของผู้เรียน จากรายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ (O-NET) ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนของผู้เรียน จากรายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ (O-NET) ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย พร้อมด้วย นายกิจธิชัย สารรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมในพิธีเปิดและดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตัวแทนกลุ่มโรงเรียนในสังกัด โดยมี ผศ. ดร.พัชรินทร์ ชมภูวิเศษ และ ผศ. ดร.สุทธิดา จันทร์ดวง ประจำกลุ่มหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม สพป.อด.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

369949.jpg
369946.jpg
369947.jpg
369950.jpg
369951.jpg
369952.jpg
369953.jpg
369954.jpg
369955.jpg
369956.jpg
369957.jpg
369958.jpg
369959.jpg
369960.jpg
369961.jpg
369962.jpg
369963.jpg
369964.jpg
369965.jpg
369966.jpg
369967.jpg
369968.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ