สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2566/2567 (FY24)

 วันที่ 19 ธันวาคม 2566  |  อ่านแล้ว 710 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2566/2567 (FY24)

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย นางแสงเดือน สุขรมย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2566/2567 (FY24) โครงการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคในโรงเรียน และโครงการยุวเกษตรเพื่อเกษตรอัจฉริยะอย่างพอเพียง ระหว่างโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 จำนวน 3 โรงเรียน กับ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

369323.jpg
369325.jpg
369326.jpg
369327.jpg
369328.jpg
369329.jpg
369330.jpg
369331.jpg
369332.jpg
369333.jpg
369334.jpg
369335.jpg
369336.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ