สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในรอบระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566  |  อ่านแล้ว 1,831 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มอำนวยการ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในรอบระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ในรอบระยะเวลา 1 ปี พร้อมด้วย นายสุรพัศกรณ์ จันดาวัลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายวัณณุวรรธน์ นามโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกันประเมินศึกษานิเทศก์ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย ศน.ศิริญญา นรินทร์ ศน.ระพีพรรณ โคตมะ และ ศน.ศิรินิภา ทองดอนบม ทั้งนี้ นายนพดล แสนบัณฑิต และนางแสงเดือน สุขรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 เข้าร่วมให้กำลังใจกับศึกษานิเทศก์ผู้เข้ารับการประเมินฯ ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

356891.jpg
356892.jpg
356893.jpg
356894.jpg
356895.jpg
356896.jpg

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ