สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ย้อนกลับ

การประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)

 วันที่ 21 มีนาคม 2566  |  อ่านแล้ว 4,660 ครั้ง

ผู้ประกาศ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)

การประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี นายปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง (ประธานอนุกรรมการ) นายภพ สมศรีโหน่ง (ผู้แทน กศจ.) นายอำเภอหนองหาน นางระพีพรรณ ร้อยพิลา(ผู้แทน ก.ค.ศ.) นายไพบูลย์ ชวรุ่ง(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล) นายภุชงค์ ผ่านชมภู(ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย) นายพัฒนา โนนคู่เขตโขง(ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล) นายศรายุทธ สุทธิโคตร(ครู) นายรณฤทธิ์ นาผล(ผู้บริหารสถานศึกษา) นายวัณณุวรรธ์ นามโยธา(บุคลากรทางการศึกษาอื่น) นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์(ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เลขานุการ) นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ (รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ผู้ช่วยเลขนุการ) นางสุภาภรณ์ อรปัญญา (นักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ) ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สพป.อุดรธานี เขต 3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

IMG_0775.JPG
IMG_0783.JPG
IMG_0788.JPG
IMG_0792.JPG
IMG_0793.JPG
IMG_0798.JPG
IMG_0801.JPG
IMG_0803.JPG
IMG_0806.JPG
IMG_0811.JPG
IMG_0815.JPG
IMG_0817.JPG
IMG_0818.JPG
IMG_0820.JPG
IMG_0822.JPG
IMG_0824.JPG
IMG_0827.JPG
IMG_0831.JPG
IMG_0833.JPG
IMG_0836.JPG

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ