สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

ITA 2567
ยินดีต้อนรับ สพป อุดรธานี เขต 3

UDN3 E-Service Ready!

สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมให้บริการระบบประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมให้บริการระบบประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกส่วน ในการติดตามข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง

การให้บริการระบบยืนยันตัวตน สพป.อุดรธานี เขต 3

UDN3 Identity and Authorization

การให้บริการระบบยืนยันตัวตน สพป.อุดรธานี เขต 3

สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมให้บริการระบบสารสนเทศแก่ประชาชน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และมีวิธีการยืนยันตัวตนที่มีระบบดับความน่าเชื่อถือสูง โดยการพิสูจน์ตัวตัวด้วย Digital ID ผ่าน Application ThaID กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ภาพกิจกรรม สพป.อุดรธานี เขต 3

กระดานประมวลผลภาพกิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เป็นสื่อในการเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมและภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน
ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระดับกลุ่มโรงเรียนหนองหาน 3

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แล...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567

อ่านแล้ว 20 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2567 ระดับกลุ่มโรงเรียนหนองหาน 3 พร้อมด้วย นางสา......


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก Line Official Account (Line OA) “ข่าว สพฐ.”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ขอเชิญชวนสมัครเข้าร...

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

อ่านแล้ว 15 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน พร้อมข้อมูลนโยบายการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการศึกษาในรูปแบบใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายและทันต่อการเปล......


สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นเฉพาะทางและขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นเฉพาะทางและขั้นพื้นฐาน ...

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

อ่านแล้ว 28 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายรณฤทธิ์ นาผล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิท......


Home Background

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ