แผนที่ สพป.อุดรธานี เขต 3


ติดต่อเรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

ที่อยู่: เลขที่ 265/1 หมู่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130


โทรศัพท์: 042 261 156

โทรสาร: 042 261 186

อีเมล: -


กลุ่มนโยบายและแผน: 042 219 348

กลุ่มอำนวยการ: 042 219 176

กลุ่มบริหารงานบุคคล: 042 219 185

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์: 042 219 243

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา: 042 219 570

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา: 042 219 232

กลุ่มกฎหมายและคดี: 042 219 755