สพป.อด.3 รู้สู้ COVID-19!!

สพป.อุดรธานี เขต 3

Udonthani Primary Education Service Area Office 3

ที่อยู่

 เลขที่ 205 หมู่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

หมายเลขโทรศัพท์

 042 261 156 (Operator)

 042 219 176 (กลุ่มอำนวยการ)

 042 219 348 (กลุ่มนโยบายและแผน)

 042 219 185 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

 063 732 1136 (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)

 042 219 570 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

 042 219 232 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)

 042 219 755 (กลุ่มกฎหมายและคดี)

 042 219 550 (หน่วยตรวจสอบภายใน)

รับ-ส่ง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 datacenter@udonthani3.go.th

ช่องทาง Social Network

ติดต่อหน่วยงาน

สพป.อุดรธานี เขต 3 ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

กระดานถามตอบ Q&A สพป.อุดรธานี เขต 3

Questions and Answers กระดานถามตอบ สพป.อุดรธานี เขต 3

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอเนื้อหาตรงตามความต้องการของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ประกาศการใช้คุกกี้

ยอมรับ