ช่องทาง รับฟังความคิดเห็น แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

สถิติการร้องเรียนประจำปี