UDN3 WELCOME
UDN3 WELCOME
UDN3 WELCOME
UDN3 WELCOME

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565
24 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
24 มิ.ย. 2565
การเปิดเผยรายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
22 มิ.ย. 2565
การเปิดเผยรายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
22 มิ.ย. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (CEO) ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
20 มิ.ย. 2565
การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว PA