Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กระดานข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.อุดรธานีเขต 3 Chanel

ข่าวกิจกรรมของ สพป.อุดร 3

จดหมายข่าว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบ/ประกาศรับสมัคร

รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่าย

กิจกรรมพื้นที่สุจริต / การมีส่วนร่วมผู้บริหาร/เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ

ข้อมูลพื้นฐาน

สถิติการให้บริการ

การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดการเรื่องร้องเรียน

การดำเนินงานการป้องกันทุจริต

Facebook สพป.อุดรธานีเขต 3

แผนที่ตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3