UDN3 WELCOME
UDN3 WELCOME
UDN3 WELCOME
UDN3 WELCOME

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
18 พ.ค. 2565
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
10 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
29 เม.ย. 2565
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2/2565
29 เม.ย. 2565
รายงานการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
28 เม.ย. 2565
การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว PA  
ข่าวกิจกรรม
ติดตามข่าวกิจกรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพป.อุดรธานี เขต 3 ทั้งหมดได้ที่นี่ กิจกรรมทั้งหมด
ACTIVITY
สานพลังเครือข่ายเพื่อเด็กไทยเก่งภาษายกกำลัง 2 + 1 The phenomenon Preliminary project The powerful of network to networking education throughout transcending limitations of using foreign languages in small-middle sized school
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการปรากฏการณ์แห่งความร่วมมือที่มีหัวใจเป็นเดิมพัน สานพลังเครือข่ายเพื่อเด็กไทยเก่งภาษายกกำลัง 2 + 1 The phenomenon Preliminary project The powerful of network to networking education throughout transcending limitations of using foreign languages in small-middle sized school พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 และแขกรับเชิญพิเศษ Dr.Werner Bigell,Philosophy Prof. ที่ UiT University Arctic Tomso of Norway (ผ่านระบบ Video Conference) ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สพป.อุดรธานี เขต 3

ACTIVITY
ออกตรวจราชการและตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน พร้อมพบปะให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ออกตรวจราชการและตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน พร้อมพบปะให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กลุ่มโรงเรียนบ้านดุง 1 ณ โรงเรียนบ้านปอพาน โรงเรียนบ้านปากดง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ACTIVITY
พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 จุดแม่ข่ายสัญญาณโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ และได้มอบแนวทางการปฏิบัติให้กับคณะกรรมการควบคุมการสอบ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด (ผ่านระบบ Video Conference) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ACTIVITY
ประธานการประชุมพิจารณาคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 พร้อมคณะกรรมการรับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 3
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป. อุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 พร้อมคณะกรรมการรับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 3 ณ ห้องประชุม KM สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3