หน้าแรก

                                     
 
ระบบ AMSS++
 
ข้อมูล DMC
 
http://bigdata.udonthani3.go.th/pay_LoginPaySlip
 
https://salary.udonthani3.go.th
 
https://bigdata.udonthani3.go.th/TimeMain
 
ITA
Videoการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3
ข้อสอบ Pre O - NET

ชุดความรู้เพื่้อป้องกัน covid 19


ดาว์โหลดเอกสารและกรอกข้อมูลเพื่อนำมาในวันที่ฉีดวัคซีน กดที่นี่

ก.ค.ศ. ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะใหม่2564

หน้าเว็บย่อย (1): ทดสอบอบรม