หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
สพป.อุดรธานี เขต 3
สำหรับลูกจ้างชั่วคราว