กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 ต.ค. 2564 01:17 ธุรการ ICT แนบ IMG_9029.JPG กับ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
15 ต.ค. 2564 01:17 ธุรการ ICT แนบ IMG_9006.JPG กับ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
15 ต.ค. 2564 01:17 ธุรการ ICT สร้าง การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
14 ต.ค. 2564 00:51 ธุรการ ICT สร้าง เรื่องส่งรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน 2564
13 ต.ค. 2564 23:16 ธุรการ ICT แก้ไข การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับประธานกลุ่ม ผ่าน Video Conference พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
13 ต.ค. 2564 23:15 ธุรการ ICT แนบ IMG_8995.JPG กับ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับประธานกลุ่ม ผ่าน Video Conference พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
13 ต.ค. 2564 23:15 ธุรการ ICT สร้าง การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับประธานกลุ่ม ผ่าน Video Conference พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11 ต.ค. 2564 19:07 Data Center แนบ IMG_8538.jpeg กับ หน้าแรก
11 ต.ค. 2564 01:29 ธุรการ ICT แนบ IMG_8924.JPG กับ การ Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม
11 ต.ค. 2564 01:29 ธุรการ ICT สร้าง การ Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม
11 ต.ค. 2564 01:13 Data Center แก้ไข ห้องเรียนออนไลน์/คลังสื่อออนไลน์โรงเรียนกลุ่มบ้านดุง
11 ต.ค. 2564 01:10 ธุรการ ICT แนบ IMG_8787.JPG กับ ายการ "จันทร์นี้ที่อุดร 3" ผ่านโปรแกรม Google Meet ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564
11 ต.ค. 2564 01:10 ธุรการ ICT สร้าง ายการ "จันทร์นี้ที่อุดร 3" ผ่านโปรแกรม Google Meet ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564
10 ต.ค. 2564 21:38 Data Center แก้ไข หน้าแรก
10 ต.ค. 2564 21:38 Data Center แนบ สวร9.jpg กับ หน้าแรก
6 ต.ค. 2564 01:43 ธุรการ ICT แก้ไข การให้การต้อนรับ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ ซึ่งย้ายมาดำรง ตำแหน่งรอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3
6 ต.ค. 2564 01:42 ธุรการ ICT แนบ IMG_8457.JPG กับ การให้การต้อนรับ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ ซึ่งย้ายมาดำรง ตำแหน่งรอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3
6 ต.ค. 2564 01:42 ธุรการ ICT สร้าง การให้การต้อนรับ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ ซึ่งย้ายมาดำรง ตำแหน่งรอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3
6 ต.ค. 2564 01:37 ธุรการ ICT แนบ IMG_8229.JPG กับ การตรวจราชการเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการโรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ และเป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมมอบนโยบายการศึกษาให้กับคณะครู บุคลากร ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 4
6 ต.ค. 2564 01:37 ธุรการ ICT สร้าง การตรวจราชการเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการโรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ และเป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมมอบนโยบายการศึกษาให้กับคณะครู บุคลากร ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 4
4 ต.ค. 2564 01:31 Data Center อัปเดต S__5341331.jpg
4 ต.ค. 2564 01:31 Data Center แนบ S__5341331.jpg กับ หน้าแรก
4 ต.ค. 2564 01:29 Data Center อัปเดต IMG_6235.jpg
4 ต.ค. 2564 01:27 Data Center แนบ รองหญิง2.jpg กับ หน้าแรก
4 ต.ค. 2564 01:23 Data Center แนบ รองหญิง.jpg กับ หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า