ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

บริการออนไลน์ กลุ่มนโยบายและแผน

ทำเนียบบุคลากร

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

นายอภิชาติ ภูประเสริฐ

รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

นายอภิชาติ จันทรเสนา

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางเพชรตะวัน สมบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวแคทริยา ไชยจำนงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายนุศรสิทธิ์ จันทร์ภูทัศน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายศิวดล นนฤาชา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวกนกวรรณ สุขรมย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวชนัญชิดา ศรีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ข่าวประกาศ

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

13 ม.ค. 2565
ประกาศแนวทางการใช้เงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2564
ข่าวทั้งหมด