ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดจำนวน ๕ โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ก.ค. 2565
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียนครุภัณฑ์ DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 เม.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มี.ค. 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อโฆษณา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
25 ก.พ. 2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 ก.พ. 2565