ประกาศจากกลุ่มโรงเรียน

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ
การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption SWAN Model
24 ก.พ. 2565
บทคัดย่อรายงานการวิจัยฯ และบทคัดย่อการประเมิณโครงการฯ
14 ก.พ. 2565