ประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ
การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
7 ธ.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
2 ธ.ค. 2565
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดับหน่วยงาน ในการจัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ครั้งที่ 1/2565
18 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกาาว่าง (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
18 พ.ย. 2565
การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ ประจำเดือน ตุลาคม 2565
15 พ.ย. 2565
การสำรวจค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
15 พ.ย. 2565
การดำเนินงานโครงการ "น้ำใจล้นหลาม ลูกๆอุดรสามอิ่มอุ่น"
9 พ.ย. 2565
ติดตามเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์นักเรียนถูกทำร้ายร่างกาย
9 พ.ย. 2565
การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565
8 พ.ย. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (CEO) ร่วมกับประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
2 พ.ย. 2565
สรุปสาระสำคัญรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
1 พ.ย. 2565
E-book ห้องเรียนฟื้นฟูหลังโควิด
28 ต.ค. 2565
คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2565
28 ต.ค. 2565
การเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
25 ต.ค. 2565
คู่มือปฏิบัติงานการเงินการบัญชีสถานศึกษา
19 ต.ค. 2565
กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
19 ต.ค. 2565
กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
19 ต.ค. 2565
ขอส่งแผ่นพับวารสารการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
17 ต.ค. 2565
การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ ประจำเดือน กันยายน 2565
17 ต.ค. 2565
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570 จังหวัดอุดรธานี ฉบับทบทวน
12 ต.ค. 2565
รายงานผลการขับเคลื่อนเป้าาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 จังหวัดอุดรธานี
12 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา พ.ศ.2565-2566 จังหวัดอุดรรธานี และรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา(SDG4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอุดรธานี
12 ต.ค. 2565
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
11 ต.ค. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ร่วมกับประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565
7 ต.ค. 2565
รวมข่าวประกาศกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28 ก.ย. 2565
ประชุมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
28 ก.ย. 2565
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
26 ก.ย. 2565
ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home school)
22 ก.ย. 2565
การประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "อาคารจิตติมาวิริยวัฒน์"
22 ก.ย. 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปีงบประมาณ 2565
22 ก.ย. 2565
ออกติดตามนักเรียนโครงการ ”พาน้องกลับมาเรียน”
22 ก.ย. 2565
การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่ การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ครั้งที่ 1/2565
19 ก.ย. 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
16 ก.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
14 ก.ย. 2565
การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ ประจำเดือน สิงหาคม 2565
14 ก.ย. 2565
เรื่องแก้ไขประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบสยและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
7 ก.ย. 2565
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
2 ก.ย. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (CEO) ร่วมกับประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565
31 ส.ค. 2565
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี
31 ส.ค. 2565
คำอธิบาย ข้อกำหนดวินัย ตาม พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
31 ส.ค. 2565
คู่มือแนวทางการดำเนินการทางวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
31 ส.ค. 2565
คู่มือการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
24 ส.ค. 2565
การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
15 ส.ค. 2565
Quick Policy สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
15 ส.ค. 2565
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำเดือนสิงหาคม 2565
4 ส.ค. 2565
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25 ก.ค. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (CEO) ร่วมกับประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
20 ก.ค. 2565
การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2565
19 ก.ค. 2565
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
9 ก.ค. 2565
แก้ไขประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
7 ก.ค. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (CEO) ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือนกรฎาคม 2565
7 ก.ค. 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
6 ก.ค. 2565
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565
24 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
24 มิ.ย. 2565
การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
22 มิ.ย. 2565
การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ ประจำเดือน เมษายน 2565
22 มิ.ย. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (CEO) ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
20 มิ.ย. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (CEO) ร่วมกับประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
15 มิ.ย. 2565
หนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อุดรธานี เขต 3
14 มิ.ย. 2565
รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8 มิ.ย. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ (CEO) ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
2 มิ.ย. 2565
แก้ไขประกาศ ผลประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
30 พ.ค. 2565
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
28 พ.ค. 2565
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าาใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26 พ.ค. 2565
แก้ไขประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
25 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
18 พ.ค. 2565
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
10 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
29 เม.ย. 2565
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2/2565
29 เม.ย. 2565
รายงานการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
28 เม.ย. 2565
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
11 เม.ย. 2565
รายงานระดับหน่วย เบิกจ่ายประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
8 เม.ย. 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
5 เม.ย. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (CEO) ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565
5 เม.ย. 2565
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
5 เม.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
21 มี.ค. 2565
แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2564 ฉบับเฉลย
15 มี.ค. 2565
ข้อมูลข้อสอบ NT
11 มี.ค. 2565
รายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
11 มี.ค. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ร่วมกับประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2/2565
11 มี.ค. 2565
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงแบบประเมินความพึงพอใจออนไลน์และช่องทางการเข้าถึงสื่อออนไลน์ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร
24 ก.พ. 2565
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถาานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2565
21 ก.พ. 2565
เกียรติบัตร
21 ก.พ. 2565
โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระยะที่ 2
21 ก.พ. 2565
การดำเนินงานทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 กลุ่มโรงเรียนหนองหาน 1
21 ก.พ. 2565
แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 ก.พ. 2565
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
14 ก.พ. 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 ก.พ. 2565
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11 ก.พ. 2565
รายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565
10 ก.พ. 2565
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7 ก.พ. 2565
รายงานวิเคราะห์การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคฯ พ.ศ. 2564
7 ก.พ. 2565
สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 ก.พ. 2565
ประกาศแนวทางการใช้เงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2564
7 ก.พ. 2565
ไฟล์ คู่มือเสริมเติมเต็มองค์ความรู้และการจัดค่ายวิชาการ
7 ก.พ. 2565
แบบทดสอบ NT และ O-NET ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form)
7 ก.พ. 2565
สำรวจความต้องการวิชาเอกขาดแคลนของโรงเรียนที่มีตำแหน่งครู
7 ก.พ. 2565
ส่งรายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (รายงานงบทดสองหน่วยเบิกจ่าย)
7 ก.พ. 2565