กิจกรรม สพป.อด.3

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ
สานพลังเครือข่ายเพื่อเด็กไทยเก่งภาษายกกำลัง 2 + 1 The phenomenon Preliminary project The powerful of network to networking education throughout transcending limitations of using foreign languages in small-middle sized school
14 ก.พ. 2565
ออกตรวจราชการและตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน พร้อมพบปะให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10 ก.พ. 2565
พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
8 ก.พ. 2565
ประธานการประชุมพิจารณาคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 พร้อมคณะกรรมการรับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 3
7 ก.พ. 2565
พบปะผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมมอบนโยบายจาก สพป.อุดรธานี เขต 3 ให้กับสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Video Conference
7 ก.พ. 2565
การขับเคลื่อน 8 นโยบายเร่งด่วน ลงสู่การปฏิบัติ" โดย เลขาธิการ สพฐ. ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สพป.อุดรธานี เขต 3
7 ก.พ. 2565
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
7 ก.พ. 2565