ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

สถิติการให้บริการ 2564

สถิติการให้บริการ2563