รับสมัครงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต 3 - ปิดการรับสมัคร

(เปิดรับสมัครวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. - 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น.)