ห้องเรียนออนไลน์/คลังสื่อออนไลน์โรงเรียนกลุ่มบ้านดุง


 
https://sites.google.com/view/namaischool
โรงเรียนบ้านนาไหม
 
https://sites.google.com/udonthani3.go.th/banphailomnonsombut-school/Home
 
https://sites.google.com/udonthani3.go.th/anubansrisuttho-school/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
 
บ้านหัวดงยาง
 
https://sites.google.com/udonthani3.go.th/bannadee-bandung/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
 
https://sites.google.com/view/huayplado-srisamarthr/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

โรงเรียนห้วยปลาโดศรีสามารถ
 
httpshttps://sites.google.com/udonthani3.go.th/banpakdongschool/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
 
https://sites.google.com/udonthani3.go.th/skmonline/
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Comments