ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3


ทำเนียบบุคลากร

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

โทร: 080-353-1313

อีเมล: prasitchaiyawong@gmail.com

นางศรีสุดา ทิพสิงห์

นางศรีสุดา ทิพสิงห์

รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

โทร: 080-190-1321

อีเมล: sudasuda1970@gmail.com

นางนิภา สุขวงศ์

นางนิภา สุขวงศ์

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร: 089-862-9941

อีเมล: Nipasook15@gmail.com

นางสาวฉัตรทิพย์  สร้อยกุดเรือ

นางสาวฉัตรทิพย์ สร้อยกุดเรือ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายแมน  แก้วอาจ

นายแมน แก้วอาจ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายนัฐพงษ์  สีดี

นายนัฐพงษ์ สีดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางชรินทร์ทิพย์  สิงห์บุญมี

นางชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวปราณี  ศรีสอนดี

นางสาวปราณี ศรีสอนดี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ
โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระยะที่ 2
21 ก.พ. 2565