ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3


ทำเนียบบุคลากร

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

นางศรีสุดา ทิพสิงห์

นางศรีสุดา ทิพสิงห์

รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

นางนิภา สุขวงศ์

นางนิภา สุขวงศ์

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางนิภารัตน์  วงษ์วิชา

นางนิภารัตน์ วงษ์วิชา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางชรินทร์ทิพย์  สิงห์บุญมี

นางชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวฉัตรทิพย์  สร้อยกุดเรือ

นางสาวฉัตรทิพย์ สร้อยกุดเรือ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายแมน  แก้วอาจ

นายแมน แก้วอาจ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายนัฐพงษ์  สีดี

นายนัฐพงษ์ สีดี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปราณี  ศรีสอนดี

นางสาวปราณี ศรีสอนดี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวสุมิตรา  บัวสาลี

นางสาวสุมิตรา บัวสาลี

นักจิตวิทยาโรงเรียน


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ
โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระยะที่ 2
21 ก.พ. 2565