ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3


ทำเนียบบุคลากร

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

โทร: 080-353-1313

อีเมล: prasitchaiyawong@gmail.com

นายนพดล  แสนบัณฑิต

นายนพดล แสนบัณฑิต

รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

โทร: 095-192-4986

อีเมล: saenbundit@hotmail.com

นางนิภา สุขวงศ์

นางนิภา สุขวงศ์

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร: 089-862-9941

อีเมล: Nipasook15@gmail.com

นางสาวฉัตรทิพย์  สร้อยกุดเรือ

นางสาวฉัตรทิพย์ สร้อยกุดเรือ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายแมน  แก้วอาจ

นายแมน แก้วอาจ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางชรินทร์ทิพย์  สิงห์บุญมี

นางชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวปราณี  ศรีสอนดี

นางสาวปราณี ศรีสอนดี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาววัชราภรณ์  ชวนาพิทักษ์

นางสาววัชราภรณ์ ชวนาพิทักษ์

นักจิตวิทยาโรงเรียน


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ
การสำรวจค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
15 พ.ย. 2565
การดำเนินงานโครงการ "น้ำใจล้นหลาม ลูกๆอุดรสามอิ่มอุ่น"
9 พ.ย. 2565
ติดตามเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์นักเรียนถูกทำร้ายร่างกาย
9 พ.ย. 2565
การเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565
8 พ.ย. 2565
E-book ห้องเรียนฟื้นฟูหลังโควิด
28 ต.ค. 2565
คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2565
28 ต.ค. 2565
รวมข่าวประกาศกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
28 ก.ย. 2565
ประชุมการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
28 ก.ย. 2565
ประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home school)
22 ก.ย. 2565
การประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "อาคารจิตติมาวิริยวัฒน์"
22 ก.ย. 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปีงบประมาณ 2565
22 ก.ย. 2565
ออกติดตามนักเรียนโครงการ ”พาน้องกลับมาเรียน”
22 ก.ย. 2565
โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระยะที่ 2
21 ก.พ. 2565