ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มกฎหมายและคดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3


ทำเนียบบุคลากร

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

โทร: 080-353-1313

อีเมล: prasitchaiyawong@gmail.com

นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ

นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ

รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

โทร: 086-221-9799

อีเมล: teerayuth799@gmail.com

นายรักเกียรติ ตู้หงษา

นายรักเกียรติ ตู้หงษา

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี

โทร: 098-103-2678

อีเมล: prisajee1123@gmail.com


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี
31 ส.ค. 2565
คำอธิบาย ข้อกำหนดวินัย ตาม พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
31 ส.ค. 2565
คู่มือแนวทางการดำเนินการทางวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
31 ส.ค. 2565