ยินดีต้อนรับสู่

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3


ทำเนียบบุคลากร

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

นางสุกัญญา บุญรักษา

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสุกัญญา บุญรักษา

นักวิชาการตรวจสอบภายใน


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ
รายงานวิเคราะห์การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคฯ พ.ศ. 2564
7 ก.พ. 2565
สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 ก.พ. 2565