ยินดีต้อนรับสู่

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3


ทำเนียบบุคลากร

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

โทร: 080-353-1313

อีเมล: prasitchaiyawong@gmail.com

นางสุกัญญา บุญรักษา

นางสุกัญญา บุญรักษา

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร: 085-356-0234

อีเมล: sorjungkum@hotmail.com


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ
สรุปสาระสำคัญรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
1 พ.ย. 2565
คู่มือปฏิบัติงานการเงินการบัญชีสถานศึกษา
19 ต.ค. 2565
กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
19 ต.ค. 2565
กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
19 ต.ค. 2565
รายงานวิเคราะห์การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคฯ พ.ศ. 2564
7 ก.พ. 2565
สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7 ก.พ. 2565