ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3


ทำเนียบบุคลากร

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ

นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ

รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

นางภาวิณี วงษ์รักสันติ

นางภาวิณี วงษ์รักสันติ

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวิชญ์พนธ์  แก้วแก่น

นายวิชญ์พนธ์ แก้วแก่น

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอาริศา  คุณทะนัง

นางสาวอาริศา คุณทะนัง

เจ้าพนักงานธุรการ

นางนภานันท์  อาจผักปัง

นางนภานันท์ อาจผักปัง

นักทรัพยากรบุคคล

นางสมัย  สีเงิน

นางสมัย สีเงิน

นักทรัพยากรบุคคล

นางสุภาภรณ์  อรปัญญา

นางสุภาภรณ์ อรปัญญา

นักทรัพยากรบุคคล

จ่าสิบเอกประทีป แสงศิลา

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวอภิญญา จันทร์สุข

นางสาวอภิญญา จันทร์สุข

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวอรอนงค์  ทูลไธสง

นางสาวอรอนงค์ ทูลไธสง

ลูกจ้างชั่วคราว


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
18 พ.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
29 เม.ย. 2565
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
11 เม.ย. 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
5 เม.ย. 2565
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบัติงาน การลา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
5 เม.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
21 มี.ค. 2565
สำรวจความต้องการวิชาเอกขาดแคลนของโรงเรียนที่มีตำแหน่งครู
7 ก.พ. 2565