ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3


ทำเนียบบุคลากร

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

โทร: 080-353-1313

อีเมล: prasitchaiyawong@gmail.com

นายนพดล  แสนบัณฑิต

นายนพดล แสนบัณฑิต

รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

โทร: 095-192-4986

อีเมล: saenbundit@hotmail.com

นายชวลิต นามโยธา

นายชวลิต นามโยธา

ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

โทร: 084-793-4219

อีเมล: chiao_cd@hotmail.com

นายณัฐพล เกษมสิน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายศิวดล นนฤาชา

นายศิวดล นนฤาชา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวอภิณัทชยา จันดาวัลย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ