ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3


ทำเนียบบุคลากร

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

โทร: 080-353-1313

อีเมล: prasitchaiyawong@gmail.com

นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ

นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ

รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

โทร: 086-221-9799

อีเมล: teerayuth799@gmail.com

นางสาวรัศมี สุริยโรจน์

นางสาวรัศมี สุริยโรจน์

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

โทร: 088-572-0081

อีเมล: suriyaroj25057@gmail.com


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ