ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3


ทำเนียบบุคลากร

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

นางศรีสุดา ทิพสิงห์

นางศรีสุดา ทิพสิงห์

รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

นายสิทธิพล พลวี

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นางสาวพัทธนันท์  ยาพุทธา

นางสาวพัทธนันท์ ยาพุทธา

นักจัดการงานทั่วไป

นางทิพย์ทิวาณพร  แววศรี

นางทิพย์ทิวาณพร แววศรี

นักจัดการงานทั่วไป

นายฤทธิไกร  อรปัญญา

นายฤทธิไกร อรปัญญา

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนฤมล  พิลาดี

นางสาวนฤมล พิลาดี

พนักงานธุรการ

นายวิชญ์พนธ์  แก้วแก่น

นายวิชญ์พนธ์ แก้วแก่น

นักจัดการงานทั่วไป

นางศิริลักษณ์ อินธิบาล

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายศิริวัฒน์  จันดาวัลย์

นายศิริวัฒน์ จันดาวัลย์

พนักงานขับรถ

นายเสกสรรค์ จันดาวัลย์

ยาม

นางสาวชุติมา  คำลาย

นางสาวชุติมา คำลาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสหสันต์  ดงคำ

นายสหสันต์ ดงคำ

พนักงานขับรถ

นายสมศักดิ์ แก้วก่อง

นายสมศักดิ์ แก้วก่อง

พนักงานสถานที่

นางสาววะเยาว์ โลสิงห์

นางสาววะเยาว์ โลสิงห์

แม่บ้าน


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 (CEO) ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565
5 เม.ย. 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ร่วมกับประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2/2565
11 มี.ค. 2565