ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3


ทำเนียบบุคลากร

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

นายอภิชาติ ภูประเสริฐ

นายอภิชาติ ภูประเสริฐ

รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

นางมณีรัตน์ อำนาจเจริญ

นางมณีรัตน์ อำนาจเจริญ

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายนาวิน  อินทรโคตร

นายนาวิน อินทรโคตร

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวมณีรัตน์  ฤทธิ์คำหาญ

นางสาวมณีรัตน์ ฤทธิ์คำหาญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเสาวนิตย์  ไทยแสนทา

นางสาวเสาวนิตย์ ไทยแสนทา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเบญจวรรณ  รักพุดซา

นางสาวเบญจวรรณ รักพุดซา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางมณีรัตน์  พงษ์ศรีรัตน์

นางมณีรัตน์ พงษ์ศรีรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายจารุวัฒน์  ศรีภูมิภักดิ์

นายจารุวัฒน์ ศรีภูมิภักดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวณิชกานต์  พาลี

นางสาวณิชกานต์ พาลี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวกรรณิกา  นาสมตรึก

นางสาวกรรณิกา นาสมตรึก

นักวิชาการเงินและบัญชี


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ
การเปิดเผยรายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
22 มิ.ย. 2565
การเปิดเผยรายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
22 มิ.ย. 2565
รายงานระดับหน่วย เบิกจ่ายประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
8 เม.ย. 2565
รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
11 มี.ค. 2565
รายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565
10 ก.พ. 2565