ยินดีต้อนรับสู่

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3


ทำเนียบบุคลากร

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์

ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

โทร: 080-353-1313

อีเมล: prasitchaiyawong@gmail.com

นายอภิชาติ ภูประเสริฐ

นายอภิชาติ ภูประเสริฐ

รองผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 3

โทร: 090-259-6451

อีเมล: aphichat.phu@outlook.com

นางมณีรัตน์ อำนาจเจริญ

นางมณีรัตน์ อำนาจเจริญ

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทร: 095-198-2256

อีเมล: Maneeratam1@gmail.com

นายนาวิน  อินทรโคตร

นายนาวิน อินทรโคตร

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวมณีรัตน์  ฤทธิ์คำหาญ

นางสาวมณีรัตน์ ฤทธิ์คำหาญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเสาวนิตย์  ไทยแสนทา

นางสาวเสาวนิตย์ ไทยแสนทา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเบญจวรรณ  รักพุดซา

นางสาวเบญจวรรณ รักพุดซา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางมณีรัตน์  พงษ์ศรีรัตน์

นางมณีรัตน์ พงษ์ศรีรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายจารุวัฒน์  ศรีภูมิภักดิ์

นายจารุวัฒน์ ศรีภูมิภักดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวณิชกานต์  พาลี

นางสาวณิชกานต์ พาลี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวกรรณิกา  นาสมตรึก

นางสาวกรรณิกา นาสมตรึก

นักวิชาการเงินและบัญชี


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 3

หัวข้อ
วันที่ประกาศ
การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2565
19 ก.ค. 2565
การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
22 มิ.ย. 2565
การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีสู่สาธารณะ ประจำเดือน เมษายน 2565
22 มิ.ย. 2565
รายงานระดับหน่วย เบิกจ่ายประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
8 เม.ย. 2565
รายงานระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
11 มี.ค. 2565
รายงานระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565
10 ก.พ. 2565