คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่งคณะทำงานประเมิน ITA Online 2564

ประกาศนโยบายเสริมสร้างคุณธรรมฯ 2564

ประกาศเจตจำนงผู้บริหารสูงสุด 2 ภาษา 2564


มาตรการป้องกันโควิด 19 สพป.อุดรธานี เขต 3

โพสต์2 ก.ค. 2564 00:59โดยData Center


คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์22 ธ.ค. 2563 22:55โดยweb master   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2563 22:56 ]

คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลู

คำสั่งมอบหมายงาน

กจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563  

กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน

โพสต์17 พ.ย. 2563 19:05โดยweb master   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2563 19:05 ]

กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน

โพสต์17 พ.ย. 2563 19:02โดยweb master   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2563 19:03 ]

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน    

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์4 ต.ค. 2563 23:45โดยweb master   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2563 23:46 ]

ผลการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา


1-9 of 9