เจตจำนงผู้บริหารสูงสุด

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ผู้อำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต ๓

ประกาศเจตจำนงและนโยบายคุณธรรม 2564

ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

เจตจำนงผู้บริหารสูงสุด