"กิจกรรม สวดมนต์ เช้าวันศุกร์"

โพสต์8 ก.ค. 2563 23:24โดยweb master   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2564 23:28 ]

กิจกรรมสวดมนต์เช้าวันศุกร์

   

                 วันศุกร์ที่  3  กรกฎาคม  2563  นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3  
นำข้าราชการและบุคลกรทางการศึกษาทุกระดับในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
ร่วมกิจกรรม "สวดมนต์ เช้าวันศุกร์"  บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและภาวนาจิตนั่งสมาธิ เพื่อพัฒนาองค์กรด้านบุคลากร 
ให้มีจิตใจที่สงบ ใสสะอาด  ปลอดโปร่ง  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
ณ ห้องไห้วพระสวดมนต์ สพป.อุดรธานี เขต 3 อ.หนองหาน  อุดรธานี  รูปภาพทั้งหมด