OBEC LOGO

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

Udonthani Primary Education Service Area Office 3

BANNER

ประชุมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์

1 พ.ย. 2564 | 721

นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานประชุมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา