ภาพกิจกรรม

ตรวจราชการเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์


 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้ออกตรวจราชการเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ และได้พบปะให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในการนี้ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้ให้การชมเชย นายกิตติศักดิ์ ศรีปัญญา ตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ ขวัญใจเด็กนักเรียนชั้น ป.6 ที่แต่งกายชุดหมอลำมาสอนนักเรียน พร้อมยังขับร้องทำนองหมอลำด้านที่ตนถนัดสอดแทรกไปกับการสอน ทำให้นักเรียนมีความตั้งใจเรียน การเรียน Online จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อสำหรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์
https://photos.app.goo.gl/1MqNzkQA83CnnxmF9 

การจัดทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สพป.อุดรธานี เขต 3 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (พ.ศ.2564 สำหรับโรงเรียน MEP/GEP) ครั้งที่ 1/2564

โพสต์19 ก.ค. 2564 03:00โดยweb master   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2564 03:09 ]วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 มอบหมายให้ นายประเจน ปาประลิต รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานการเตรียมความพร้อมการจัดทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สพป.อุดรธานี เขต 3 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (พ.ศ.2564 สำหรับโรงเรียน MEP/GEP) ครั้งที่ 1/2564 พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมไหว้พระสวดมนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 คลิกดูรุปภาพทั้งหมด

ประชุมคณะทำงานประเมิน ITA Online ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์7 ก.ค. 2564 01:56โดยPR UDN3   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2564 02:55 โดย web master ]


วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 พร้อมคณะผู้บริหาร คณะทำงาน บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สพป.อุดรธานี เขต 3 https://photos.app.goo.gl/5XRBbWSHYJShFeVq7

มอบบ้านให้กับนักเรียนยากจนในสังกัด โครงการน้ำใจล้นหลาม "ลูกๆ อุดร 3 อิ่มอุ่น"

โพสต์21 ส.ค. 2563 01:22โดยPR UDN3


วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในการมอบบ้านให้กับนักเรียนยากจนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนกู่แก้ว  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ทั้งนี้ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 และคณะ ได้เดินทางมามอบบ้านให้กับเด็กหญิงวริษา  ไชยศรี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ  ตามโครงการน้ำใจล้นหลาม "ลูกๆ อุดร 3 อิ่มอุ่น" ณ บ้านคำแคนแก่นคูณ  อำเภอกู่แก้ว  จังหวัดอุดรธานี

นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในการมอบบ้านให้กับนักเรียนยากจนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3

โพสต์20 ส.ค. 2563 21:57โดยPR UDN3   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2563 01:28 ]วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในการมอบบ้านให้กับนักเรียนยากจนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานกลุ่มโรงเรียนกู่แก้ว ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั้งนี้ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 และคณะ ได้เดินทางมามอบบ้านให้กับเด็กหญิงวริษา ไชยศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ ตามโครงการน้ำใจล้นหลาม "ลูกๆ อุดร 3 อิ่มอุ่น" ณ บ้านคำแคนแก่นคูณ อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

ประชุมบุคลากรในสำนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2563

โพสต์6 ส.ค. 2563 01:07โดยweb master   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2563 01:07 ]  วันพุธที่ 5 สิงหาคม เวลา 13.30 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เพื่อมอบหมายและทบทวนการปฏิบัติงานในรอบที่ผ่านมา   พร้อมจัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรประจำเดือนสิงหาคม ในการนี้ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้ร่วมอวยพรวันเกิดกับบุคลากรทั้ง 3 ท่าน ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ตลอดการประชุมบุคคลากร สพป.อุดรธานี เขต 3 ในครั้งนี้

ให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานในตำแหน่งรอง ผอ. สพป. ณ สพป.อุดรธานี เขต 2

โพสต์6 ส.ค. 2563 00:59โดยweb master   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2563 01:01 ]


วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย นายประเจน ปาประลิต รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3  นายบุญธรรม  บรรเทาพิษ  รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู 1  ได้รับมอบหมาย จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานใน  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ภายในระยะเวลา 1 ปี  ของ
นายสุคิด  พันธ์ุพรม  รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2  รูปภาพทั้งหมด

รายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

โพสต์6 ส.ค. 2563 00:52โดยweb master   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2563 00:52 ]


    วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 เข้าร่วมรับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." เพื่อรับชมข่าวสารและรับมอบนโยบายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สพป.อุดรธานี เขต 3 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี  รูปภาพทั้งหมด

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

โพสต์6 ส.ค. 2563 00:48โดยweb master   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2563 00:48 ]


วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา แนะนำ /Coaching Team พร้อมด้วย นายประเจน ปาประลิต รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา แนะนำ/ Coaching Team ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  รูปภาพทั้งหมด

โครงการ "เข้าพรรษาพาครูเข้าวัด" ประจำปี 2563 ณ วัดโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอหนองหาน อุดรธานี

โพสต์6 ส.ค. 2563 00:43โดยweb master   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2563 00:43 ]


วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วย นายนิคม ผิวนวล นายประเจน ปาประลิต ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 และประธานกลุ่มโรงเรียน คณะผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายเงินผ้าป่ามหากุศลในโครงการ "เข้าพรรษาพาครูเข้าวัด" ประจำปี 2563 ณ วัดโพธิ์ศรีสว่าง บ้านโพนงาม ต.หนองหาน อ.หนองหาน จังหวัดอุดรธานี  รูปภาพทั้งหมด

โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สู่ Best Practice ของสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์3 ส.ค. 2563 01:36โดยweb master   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2563 01:37 ]วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สู่ Best Practice ของสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 โดยมี ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อุดรธานี เขต 1 และคณะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม และบรรยายพิเศษในกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  รูปภาพทั้งหมด

1-10 of 45