OBEC LOGO

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

Udonthani Primary Education Service Area Office 3

สพป.อุดรธานี เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

เลขที่ 265/1 หมู่ 11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

โทรศัพท์ : 042-261156 โทรสาร : 042-261186

123movies
embedgooglemap.net