ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: โรงเรียนลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU การแก้ไขปัญหายาเสพติด
พุธ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU การแก้ปัญหายาเสพติด    เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 ณ หอประชุมสำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
       สืบเนื่องจากเพื่อเป็นการยืนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาสเพติด ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด ให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  จุึงจัดโครงการ เสริมน้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา   โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา  เป็นผู้บันทึกลงนามความร่วมือต่อ นายประเวศ  รัตนวงศ์  ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3  ในพิธีลงนามในครั้งนี้   นายนพวัชร  สิงห์ศักดา   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เป็นประธานในพิธี   จากนั้นได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ  และมีวิทยากรให้ความรู้จาก สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี   โครงการ To be number One    จากผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี   และบรรยายสรุปสถานการณ์ยาเสพติดในสถานศึคในสถานศึกษา โดย นายประกิต  โพธิกุล  รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3
       หลังจากพิธิเปิดแล้ว  นายนพวัชร  สิงห์ศักดา   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ได้บรรยายพิเศษ  เกี่ยวกับนโยบายแห่งชาติ ด้านการรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  ซึ่งเป็นนโยบายแห่งชาติ  โดยทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือ ทั้งในครอบครัว ชุมชนและสถานศึกษา ต้องสอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนให้พ้นจากยาเสพติด      สุดท้ายเป็นพิธีบันทึกข้อตกลง MOU จากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  จำนวน 225  โรงเรียน ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

  

ประสาน  นนฤาชา  ประชาสัมพันธ์  สพป.อด. ๓    ภาพ/ข่าวเข้าชม : 764


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      สพป.อด.3 สอบคัดเลือกครูธุรการ 19 / เม.ย. / 2557
      สพป.อด.3 จัดพิธีรดน้ำขอพระผู้สุงอายุ และมอบเกียรติบัตร 10 / เม.ย. / 2557
      ค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนประถมฯแบบเข้ม 4 / เม.ย. / 2557
      ช้างเผือกโมเดล กลุ่มกู่แก้ว จัดพิธีอำลา มอบ ปพ.1 และผูกเสี่ยว 27 / มี.ค. / 2557
      สพป.อด.3 ทอดผ้าป่าสมทบทุนซื้อธุดงคสถานอุดรธานี 27 / มี.ค. / 2557


 
265 หมู่ 10 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทร : 042-261156 โทรสาร : 042-261186 e-mail : udn3@obecmail.obec.go.th
ผู้ดูแลระบบ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3